Kundesenter


 

Salgsbetingelser

GENERELT
PRISER
BETALING
LEVERING
TRANSPORTSKADE
UAVHENTEDE PAKKER
KUNDENS PLIKTER
REKLAMASJON
ANGRERETT
BRUK AV GJENSTANDEN
ENDRING I VILKÅRENE
FORCE MAJEUR
TAUSHETSPLIKT
RISIKO FOR VAREN
GRATIS FRAKT OG MONTERING
365 DAGER BYTTE
RETURADRESSE

 

GENERELT:

Disse angitte vilkår regulerer kjøpers bruk av varer og tjenester levert av Sykkelpikene AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Alle kjøp er overordnet regulert av FORBRUKERKJØPSLOVEN og ANGRERETTLOVEN.

 

PRISER:

Prisene er som standard oppgitt i NOK (norske kroner). Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil eller åpenbare tastefeil. For privatpersoner vises prisen som standard inkludert 25 % moms. For bedrifter vises prisen som standard uten moms. Kunden kan selv velge om priser skal vises med eller utem moms.

 

BETALING:

Sykkelpikene tilbyr Klarna Checkout som eneste betalingsalternativ. Betaling er dermed veldig sikker. Sensitiv informasjon krypteres og er kun synlig for kunden og Klarna. Kjøper får også Klarna sin kjøpersikkerhet med på kjøpet, en sikkerhet som garanterer levering eller pengene tilbake.

 

Betaling er et forhold mellom kjøper og Klarna. Besøk klarne sin HJEMMESIDE for mer informasjon. Kjøper må være 15 år for å handle. Betales det med faktura eller delbetaling må kjøperen være fylt 18 år for å handle. Bedrifter, lag, foreninger eller offentlige kan få tilsendt vanlig faktura på PDF eller EHF (elektronisk faktura). Kontakt selger på telefon 992 23 489 eller epost: post@sykkelpikene.no

 

GENERELL INFO OM KLARNA:

Med Klarna kan kjøper få varene hjem, før du betaler. Kjøper kan velge å dele opp betalingen. I tillegg får kjøper alltid Klarnas kjøpersikkerhet med på kjøpet. Kjøper kan velge mellom 14 dager faktura, delbetaling, kort (visa/mastercard) over nettbank, eller Klarna konto. Med Klarna slipper kjøper unødvendig registrering og passord. På nettsidene "Min Klarna" har kjøper full oversikt over betalte og ubetalte fakturaer. Kjøper kan rask og enkelt administrere fakturaer, utsette forfallssdato med 10 dager kostnadsfritt og legge inn kalendrpåminnelse. Alle spørsmål angående betaling rettes til Klarna kundeservice på telefon: 21018991 eller nett: WWW.KLARNA.NO

 

Sammen med klarna tilbyr selger betaling med:

 • FAKTURA: Klassikeren blant enkle og trygge betalingsmetoder. Når kjøper handler på faktura med Klarna, får kjøper alltid varene hjem før betaling. Det er enkelt, risikofritt og praktisk. Hvis ønskelig kan fakturaen delbetales. Det er også enkelt. Det eneste kjøper trenger å gjøre er å betale inn et mindre beløp enn summen på fakturaen, så flytter Klarna betalingen automatisk over til fleksibel delbetaling.

 • DELBETALING: Med Klarna kan kjøper delbetale mellom 3 og 24 måneder. Kjøper kan også velge å betale i eget tempo, og selv bestemme hvilket beløp som skal betale hver måned. På samme måte som Faktura, får kjøper varene hjem før betaling. Kjøper kan velge å dele opp betalingen over 3, 6, 12 eller 24 måneder. Kjøper vet alltid hva månedskostnadene blir, og vet alltid når beløpet e rnedbetalt. Kjøper får alle sine kjøp med Klarna samlet på en faktura en gang i måneden. Dette gir kjøper en god oversikt, og kjøper betaler kun en administrativ avgift hver måned på kr 45. Veldig fleksibelt, ikke sant?

 • KORT / NETTBANK: Betal der og da, med ditt kort over nettbank.

 • KLARNA KONTO: Samle alle kjøp på Klarnas månedsfaktura. Når kjøper delbetaler eller velger å betale i eget eget tempo, samles alle kjøp med Klarna på én faktura. Denne betales i slutten av måneden etter. En samlet månedsfaktura betyr én betaling og kun et KID-nummer. Kjøper betaler også bare én fakturavgift på kr 45. Kjøper kan betale hele beløpet, eller dele opp beløpet og betale i ditt eget tempo.

 

LEVERING:

Det er kjøpers ansvar å sørge for at adressen som oppgis ved bestilling er korrekt. Det er dit pakken sendes. Det er også mulig å hente selv på vårt lager eller i en av våre butikker, kostnadsfritt. Ordren hentes deretter etter nærmere avtale. Dersom det i ettertid er ønskelig med frakt må det kjøpes i tillegg, kontakt selger for å avtale ny frakt. Selger bruker i hovedsak 3 ulike transportmetoder. Valgene kommer frem i kassen. Velg det som passer best for deg. Ulike valg vises etter hva som er tilgjengelig for ditt kjøp.

 • POST I BUTIKK: leveres på nærmerste utleveringssted. Også kalt "post i butikk". utleveringssteder er matbutikker og andre butikker over hele landet.

 • HJEMLEVERING: leveres på din adresse. Hjemlevering skjer på gatenivå til oppgitt adresse, eller så nærme en leveranse er parktisk mulig med vanlig varebil. Transportselskapet kontakter deg når pakken er klar til utkjøring.

 • STYKKGODS/PALLE: levering på bedriftsadresse. Tilgjengelig for bedriftskunder.

Leveringstid er normalt 1-4 virkedager, avhengig av postnummer. Steder langt fra by eller postnumre over 7500 har ofte nærmere 6 dager leveringstid. Byer og tettsteder nær byer har ofte leveringstider mot 2-3 dager. Kjøper får beskjed når varene er utsendt og når de er klar for utlevering. Kjøper mottar også epost/SMS med sporingsnummer når ordren er sendt. Dersom kjøper ikke mottar pakken innen en 10 dager bør pakken meldes savnet.

 

TRANSPORTSKADE:

Dersom varen blir skadet under transport skal dette snarest mulig (helst samme dag) meldes til selger. Det er viktig at kjøper gir en fullstendig melding til selger på eventuelle skader som er oppstått. Send gjerne bilder. Ser kjøper at emballasjen er skadet på leveringstidspunktet, så skal kjøper også melde dette direkte til den som leverer ut pakken og be om at skaden registreres i systemt.

 

UAVHENTEDE PAKKER:

Uavhentet pakke er ikke det samme som angrerett. For å angre må pakken hentes ut og returneres på vanlig måte. For uavhentede pakker som automatisk sendes i retur til selger blir kunde trekt for fraktkostandene begge veier og servicegebyr på 150 kroner. Kostnaed for returfrakt varierer, men det koster normalt ikke mer enn fraktkostnaden fra selger til kunde. Beløpet trekkes fra før tilbakebetaling av ordresum.

 

KUNDENS PLIKTER:

Kjøper må være 15 år for å kjøpe i nettbutikken, og 18 år eller over for å kjøpe med faktura eller delbetaling. Den som er registrert som kunde hos selger, er ansvarlig for betaling av de varer og ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

REKLAMASJON:

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for hjelp. Selger anbefaler å melde tilbake så fort som mulig, da selger kun dekker for feil eller mangler fra det tidspunktet feilen eller mangelen ble oppdaget, eller burde vært oppdaget. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke gis melding til selger innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget, eller burde vært oppdaget. Definisjon av "innen rimelig tid" vil alltid være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Selger mener at i de fleste tilfeller bør det være mulig for kjøper å melde tilbake til selger innen 60 dager. Kunde velger selv hvordan reklamasjonen fremlegges til selger, men selger anbefaler epost.

 

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel iverksette tiltak. Selger dekker ikke kostnader hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre ut over det er avtalt med selger på forhånd. En slik avtale må alltid være skriftlig avtalt mellom selger og kjøper.

 

ANGRERETT:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Bedrifter, lag, foreninger, og offentlige har andre bestemmelser. Angreretten varer i 14 dager fra kjøper, eller kjøpers representant mottok varen. Varen må returneres senest 14 dager etter at kjøper har bestemt seg for å angre. Returkostnadene bæres av kjøper (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Fullstendig informasjon om angretrett på Lovdata sine HJEMMESIDER.

 

For å få tilbakebetalt hele beløpet ved angrerett må varen fremstå som ny. Det vil si at varen bør returneres i orginal emballasje med alt som fulgte med, uten lukt eller merker. Orginal emballasje bør ikke skrives på eller brukes til å feste porto/fraktlapper. Dersom noe mangler, eller varen(e) på andre måter er redusert i verdi betraktes varen som brukt. En brukt vare kvalifiserer ikke automatisk til full tilbakebetaling. Ved returbehandling vurderer selger verditapet og tilbakebetaler redusert beløp. Kunden kan klage til kundeservice på telefon eller epost.

 

Det er kundens ansvar å sørge for at betaling skjer innenfor tidsfrister. Det kan påløpe purregebyr dersom betaling uteblir for betralingsmetoder med tidsfrister. Det gjelder for eksempel betalingsmetoder som faktura og delbetaling. Purregebyr slettes/tilbakebetales ikke ved returbehandling. Angrerett dekker kun varens verdi. Selger anbefaler å betale selv om varen planlegges å returneres - da unngås risikoen for purregebyr.

 

Kunden velger selv metode for retur, og bærer selv risiko for varen helt til den er levert selger.

 

Alle returer behandles i rekkefølge. Det kan ta mellom 1-3 uker før returbehandlingen er ferdig. Normalt behandles alle returer samme uke. I travle perioder kan det ta opp mot 3 uker. Når en vare krediteres betales beløpet tilbake til samme konto som betalte. Dersom ordren ikke er betalt, så slettes betalingen. Tilbakebetaling/sletting utføres av Klarna. Returbehandlingen utføres av selger.

Beløp som kvalifiserer til full kreditering er vare(r) som er levert av selger og kan returneres av kjøper. For eksempel en ubrukt vare uten lukt eller merker og med samme innhold som ble levert av selger. Beløp som kvalifiserer til delvis kreditering er varer som er delvis brukt eller delvis levert tilbake. For eksempel en vare som mangler en uvesentlig del av innholdet. En tjeneste som er levert og brukt kan ikke returneres. En tjeneste som er levert, men ikke brukt betrakes som levert dagen etter leveranse. Det er 14 dager angrerett etter leveranse. En tjenste er en ikke-fysisk gjenstand/vare. Selger anser blant annet frakt som en brukt tjeneste. Dersom det er uenighet om tjenesten kan det reklameres.

 

BRUK AV GJENSTANDEN:

Selger er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Eksempel på forhold utenfor selges kontroll kan være, men ikke begrenset til:

 • Mangel på normalt vedlikehold. Det naturlig å forvente at en sykkel ikke står utendørs under åpen himmer hele året. Samt at den smøres/oljes og sjekkes for normal driftssikkerhet minst en gang i året.

 • Mangel på opphør ved bruk av gjenstanden dersom den har vært utsatt for skade eller unormal belastning.

 

ENDRING I VILKÅRENE:

Selger forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder, men ikke begrenset til som følge av endringer i lovgivningen.

 

FORCE MAJEUR:

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

TAUSHETSPLIKT:

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående. Betaling og sensitiv informasjon krypteres og utveksles kun mellom kjøper, Klarna og eventuelt banken. Selger har ikke tilgang til det eller mulighet til å spre videre til utenforstående.

 

RISIKO FOR VAREN:

Kunden overtar risiko for varen når den er utlevert til kunden, eller kundens representant i henhold til avtale. Selger har ansvaret for varen helt frem til den er levert. Ved retur for bytte eller angrerett har kunden selv ansvar for risiko helt til varen er levert tilbake til selger. Kunden velger selv metode for retur. Selger anbefaler å pakke og merke på samme måte eller bedre som da selger leverte pakken. Skal pakken sendes anbefaler selger å sende med sporing.

 

GRATIS FRAKT OG MONTERING:

Selger tilbyr "gratis frakt og montering til en av våre butikker". Dette gjelder kun kjøp i nettbutikken og betyr at sykkel og alt tilbehør leveres og ferdigstilles i en av våre butikker. Tilbudet gjelder alltid alle elsykler. Tilbudet gjelder ikke ordinære sykler med nedsatte priser, hvis ikke det er spesielt avtalt på forhånd.

 

Gjør følgende før å benytte tilbudet:

 • Legg varene i handlekurven og gå til kassen.

 • Øverst i kassen, i det øverste feltet står det: "Melding til salgsavdelingen". Klikk her og legg igjen informasjon om leveransen. For å unngå missforståelser må det som et minimum stå: "Ønsker ferdig montert".

 • Lenger ned i kassen vises fraktalternativ. Gratis frakt og montering gjelder kun levering til en av våre butikker. Velg derfor et av alternativene "Hente selv hos oss i ..."

 • Fortsett nedover og fullfør betaling.

 • Ta vare på ordrebekreftelsen som sendes til oppgitt espostadresse. .

 • Når ordren sendes til butikken, sendes det også leveringsbekreftelse til kundens epostadresse. Det betyr ikke at sykklen er klar til henting. Leveringsbekreftelse betyr at ordren er på vei fra lageret til butikken. Deretter tar det normalt et par dager før kjøper kan hente sin nye sykkel - helt ferdig. Butikken kontakter kunde op oppgitt telefonnummer eller epostadresse når sykkelen står klar.

 • For spørsmål underveis, ring nettbutikken eller butikken det gjelder. Som standard er det lurt å ringe nettbutikken når status er "Ordebekreftelse" og butikken når status er "Leveringsbekreftelse".

365 dager bytte:

Selger tilbyr 365 dager bytte. Dette gjelder kjøp fra butikk og nettbutikk.

Dette er en utvidet bytterett som ikke må forveksles med ordinær angrerett. 365 dager bytte er fra selgers side ment å gi kjøper ekstra trygghet for at det ikke er hastverk med å bestemme seg for om varen har riktige egenskaper.

Når en vare byttes kvalifiserer ny vare til ytterligere 365 dager bytte med tilsvarende betingelser.

 

Metoder for å bytte i butikk:

 • Selger og kjøper bytter dersom varene koster like mye.
 • Selger og kjøper bytter og kunde betaler mellomlegg dersom ny vare koster mer.
 • Selger og kjøper bytter og selger utsteder tilgodelapp som kan brukes i samme butikk dersom ny vare koster mindre.

Metoder for å bytte i nettbutikk:

 • I alle tilfeller kjøpes ny vare på vanlig måte i nettbutikken. Deretter returneres varen sammen med en lapp hvor det henvises til gammelt og nytt ordrenummer. Selger sender ny vare med en gang og tilbakebetaler den gamle ordren ved returbehandling. For enkelhetens skyld er det fint om kjøper viser til at det gjelder 365 dagers bytterett.

Det er ulike kriterier for å kvalifisere til angrerett og 365 dager bytte. Angrerett er beskrevet i eget punkt. Dette er kriteriene for å kvalifisere til 365 dager bytte:

 • Varen og emballasjen må fremstå som ny, slik at selger kan selge varen på nytt uten forringelse av verdi. Varen må dermed være uten lukt eller merker og inneholde alt som fulgte med, samt returneres i original emballasje.
 • Varen er ikke brukt.
 • Kjøper må henvise til ordrebekreftelse eller kvittering.
 • 365 dager telles fra dagen ordren ble registrert.
 • Varens bestanddeler må pakkes på samme måte som da varen ble levert fra selger.
 • Kjøper velger selv metode for retur og bærer selv kostnad og risiko for retur.
 • Tilbakebetaling skjer til samme kontonummer som betalte.

RETURADRESSE:

Alle varer til Sykkelpikene sendes til følgende adresse:

 

Sykkelpikene AS

Setesdalsveien 43

4616 Kristiansand

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.